Teisės aktai

Teisės aktai susiję su medžiokle

Afrikinio kiaulių maro stebėsena ir kontrolė

Aplinkos apsaugos įstatymas

Bendrųjų buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 1 priedas

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 2 priedas

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 3 priedas

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 4 priedas 

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 5 priedas 

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 6 priedas 

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 7 priedas

Elninių atrankinės medžioklės nuostatų 8 priedas 

Gyvūnų gerovės įstatymas 

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų ribams pakeisti nuostatai 

Lankymosi miške taisyklės 

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės

Leidimo naudoti medžiojamuosius išteklius MPV konkurso organizavimo tvarka 

Mažais kiekiais gaminamos laukinių gyvūnų mėsos veterinarijos reikalavimų 

Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimas teritorijose, kuriose medžioti draudžiama

Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygos

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodika

Medžioklės dokumentų (lapų formos)

Medžioklėtvarkos projektų rengimo, aptarimo ir derinimo tvarka 

Medžiotojo bilieto paėmimo gražinimo tvarka

Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarka

Miškų įstatymas

Neteisėtai sumedžiotų, įgytų, pasisavintų gyvūnų realizavimas ar sunaikinimas (taisyklės)

Saugomoms rūšims padarytos žalos apskaičiavimo metodika

Saugomų gyvūnų įstatymas

Saugomų gyvūnų sąrašas

Saugomų rūšių naudojimo tvarka

Saugomų teritorijų įstatymas

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

Trofėjų apžiūros tvarka ir Elninių atrankinės medžioklės nuostatai

Trofėjų apžiūros tvarkos 1 priedas

Trofėjų apžiūros tvarkos 2 priedas

Trofėjų apžiūros tvarkos 3 priedas

Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai

Vilko apsaugos planas

Ginklų teisės aktai