Nariai

Sūduvos medžiotojų sąjunga jungia ir jos nariai yra medžiotojų klubai ir būreliai. Į Sūduvos medžiotojų sąjungą medžiotojas stoja ne kaip paskiras asmuo, bet kaip savo klubo ar būrelio narys. Šiuo metu Sūduvos medžiotojų sąjungai priklauso 18 Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių bei Kazlų Rūdos rajonų medžiotojų klubų ir būrelių.

Medžiotojų klubas „Karkliniai“

Registracijos vieta: Pakelės g. 8, Karklinių k.., Keturvalakių sen., LT-70322, Vilkaviškio raj. sav.

Medžioklės plotų vieta ir ribos :

Šiaurėje.

Riba prasideda kelių Vilkaviškis – Liudvinavas ir Patilčiai – Vilkaviškis kelių sąnkryžoje. Tęsiasi keliu Vilkaviškis – Liudvinavas į rytus iki Marijampolės rajono ribos. Ribojasi su m.b. ,,Tauras“.

Rytuose.

Marijampolės ir Vilkaviškio rajono riba į pietus. Toliau 200 m atstumu nuo Kalvarijos girininkijos 1 ir 424 kvartalų. Toliau Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų riba į pietus iki Siengrabio upelio. Ribojasi su VĮ ,,Marijampolės miškų urėdija“profesionalios medžioklės plotais.

Pietuose.

Siengrabio upeliu į vakarus iki Rausvės upelio. Ribojasi su medžiotojų būrelio „ Šleinės“ medžioklės plotų vienetu.

Vakaruose.

Rausvės upeliu į šiaurę iki kelio Patilčiai – Vilkaviškis. Toliau šiuo keliu iki sankirtos su Vilkaviškis – Liudvinavas keliu. Ribojasi su Vilkaviškio raj. medžiotojų klubo ,,Tauras“ medžioklės plotų vienetu.

Medžioklės vieneto plotas: medžioklės plotų vieneto „Karkliniai“ bendras plotas yra 1874 ha.; t. sk. miškai 28,16 ha. , laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) 1835,64 ha., vandens telkiniai 10,2 ha.

Vadovas: Klubo prezidentas Leonardas Gvazdaitis

Kontaktinis telefonas: +370 678 68533

Klubo ženkliukas ir veliava:

Medžiotojų klubas „Amalva“

 

Registracijos vieta: Bažnyčios g. 28a, Marijampolė, LT-68290

Medžioklės vieneto plotas: medžioklės plotų vieneto „Amalva“ bendras plotas yra 11539 ha. Tame skaičiuje 9520 ha laukai, 411 ha. vandens telkiniai ir 1603 ha. miškai.

Vadovas: Klubo valdybos pirmininkas Alvydas Pridotkas

Kontaktinis telefonas: 8 69831769

Apie klubą:

Medžiotojų klubas ,,Amalva” susikūrė 1996 m. gegužės mėn. 31 d. Klubas nuo 2011 m. yra Sūduvos medžiotojų sąjungos narys.

Klubo veiklos tikslas yra propaguoti senąsias medžioklės tradicijas, puoselėti gamtosaugos idėjas ir racionalų gamtos turtų naudojimą.

Klubo emblema:

 

Žaltytis

Marijampolės medžiotojų klubas „Žaltytis“

Pasūduonio k., Kalvarijos sav.

Įregistruota 2000-10-01

Klubo pirmininkas Kęstutis Milončius

Konatktinis tel.: 8 698 43 828

e. paštas: vita@p2.lv

Šunskai

Medžiotojų klubas „Šunskai“

Marijampolės sav. Šunskų miestelis

Įregistruotas 1998-02-11

Klubo pirmininkas Arvydas Bajoras

Kontaktinis tel. 8 686 25522

e. paštas: a.bajoras@marijampole.lt

Tūrė

Medžiotojų klubas „Tūrė“

Marijampolės sav. Marijampolės m. R.Juknevičiaus g. 10-50

Įregistruotas 2007-10-10

Klubo atstovas Artūras Juškauskas

Kontaktinis tel.: 8 618 08 996

e. paštas: a.juskauskas@mrd.am.lt

Iltis

Marijampolės medžiotojų klubas „Iltis“

Marijampolės. sav. Marijampolės m. Ringovėlės g.8

Įregistruotas 2008-04-18

Klubo atstovas Justinas Maumevičius

Kontaktinis tel.: 8 698 38 159

e. paštas: j.maumevicius@mmu.lt

Girinis

Medžiotojų klubas „Girinis“

Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos m. Šilo g. 1

Įregistruotas 1996-07-10

Klubo pirmininkas Antanas Rinkevičius

Kontaktinis tel.: 8 618 684 07

Liubavas

Pavadinimas:   Kalvarijos savivaldybės medžiotojų klubas „Liubavas“

Registracijos vieta: Įregistruotas nuo 1996m. gegužės 31 d. Nuo 2004 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 įsigaliojimo klubas veikia kaip Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, kurio teisinė forma asociacija. Buveinės adresas: Pagraužių k., LT-69291 Kalvarijos savivaldybė.

Medžioklės plotų vieta: Ribos: nuo Kalvarijos mst. keliu Via –Baltica iki sienos su Lenkija, nuo Kalvarijos mst. keliu į Vištytį iki Kalvarijos sav. ribos  Nuo šio taško riba tarp Kalvarijos ir Vilkaviškio savivaldybių iki Lenkijos sienos ir Lietuvos – Lenkijos siena iki kelio Via – Baltica.

Medžioklės vieneto plotas: Klubo veiklos teritorija – 12 000 ha.

Vadovas: Edmundas Derenčius

Telefonas: Paulius Uleckas – 8 698 26887

El.paštas: paulius.uleckas@gmail.com

Vytenis

Medžiotojų klubas „Vytenis“

Marijampolės sav. Trakiškių k.

Įregistruotas 1998-05-31

Klubo pirmininkas Raimundas Marcinkevičius

Kontaktinis tel.: 8 686 56 599

e.paštas: raimundas.marcinkevicius@vrm.lt

Šaltieji šaltiniai

Medžiotojų klubas „Šaltieji šaltiniai“

Kalvarijos sav. Jurgežerių k., Plento g.3

Įregistruotas 2013-10-24

Klubo pirmininkas

Kontaktinis tel.

e. paštas:

asna

 
Medžiotojų klubas ,,SASNA”

 

Klubas Marijampolės rajono valdyboje įregistruotas 1992 m. balandžio 15 d. Tai pirmasis medžiotojų klubas rajone ir pirmasis išstojęs iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos. Vienas iš Sūduvos medžiotojų sąjungos įkūrėjų. 2006 m. perregistruotas pagal asociacijų įstatymą. Klubo pirmtakas – Sasnavos medžiotojų būrelis, įkurtas 1966m.
Apie klubo medžiotojus. Sasnavos medžiotojų būrelį įkūrė 17 medžiotojų. Vėliau medžiotojų skaičius didėjo. Daugiausia medžiotojų – 33 buvo 1994 m. Šiuo metu klube yra 24 medžiotojai. Nuo būrelio įkūrimo dienos dar medžioja Zigmas Jusas. Septyniolika (t.y. 71%) medžiotojų turi medžiotojo-selekcininko kvalifikaciją. Medžiotojų amžiaus vidurkis 49 metai: jauniausias – 23 m., o vyriausias 79 m. Mieste gyvena 16 medžiotojų (t.y. 66%) ir 8 (t.y. 34%)-kaime. Klube medžioja: pensininkų – 5 (t.y. 20%), tarnautojų – 6 (t.y. 25%), verslininkų – 5 (t.y. 20%), ūkininkų 3 (t.y. 12%) ir darbininkų 5 (t.y. 20%).
Klubo pirmtakui, Sasnavos medžiotojų būreliui, nuo įkūrimo visą laiką vadovavo Sasnavos girininkijos eigulys Zigmas Jusas. Klubui jis vadovavo nuo įkūrimo iki 1995m. rudens. Iš jo vadovavimą perėmė Alius Lenkutis (gim.1967m. išsilavinimas vidurinis). 2010m. vasario 21d. visuotinio narių susirinkimo metu Alius Lenkutis atsistatydino iš klubo pirmininko pareigų, buvo atšaukta ankstesnė taryba ir įvyko rinkimai po kurių klubo pirmininku buvo išrinktas Juozas Lenkutis ( gim.1975 m. išsilavinimas aukštasis universitetinis, medžiotojo stažas nuo 1994 m.)Tarybos nariais išrinkti: Juozas Lenkutis, Alius Lenkutis, Ramūnas Arcikauskas, Arūnas Gylys, Algirdas Krutulis Klubo iždininkas Arūnas Gylys. Klubo ir valdybos pirmininkas Juozas Lenkutis. Kontrolės komisija susideda iš trijų klubo narių.
Klubo nario metinis mokestis yra 200 Lt. (yra ir tiksliniai mokesčiai). Įstojimo į klubą mokestis yra 500 Lt.. Medžiotojai dalyvaujantys medžioklėje svečio teisėmis už medžioklės dieną klubą paremia 30 lt.
Medžioklės plotai. Klubas nuomoja 4121,7 ha. Po 2003 m. plotų perregistravimo, tai vadinasi medžioklės plotų vienetas „Sasna“. 2008 metais buvo padarytos medžioklėtvarkos projektas. Plotai yra Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių teritorijose. Miškas – 1267,1 ha yra Marijampolės miškų urėdijos Sasnavos girininkijos Varnabūdės miško masyvo dalis. Miškas priklauso I, II, III kategorijai, daugiausia miško I kategorijos. Laukų – 2845,4 ha esančių Plutiškių seniūnijoje, dabar priklausantys ūkininkams. Vandens telkinių – 9,2 ha. Vienam medžiotojui tenka 172 ha medžioklės plotų; t.y. 53 ha miško, 118 ha laukų.

Šlavanta

Medžiotojų klubas „Šlavanta“

Registracijos vieta: Gudelių km., Gudelių sen., LT-69009, Marijampolės sav.

Medžioklės plotų vieta:

Šiaurėje.

Riba prasideda kelio link Paužiškių ir kelio Marijampolė-Prienai sankryžoje. Tęsiasi į rytus keliu Marijampolė- Prienai iki Prienų savivaldybės ribos. Ribojasi su M/K „Amalva“

Rytuose.

Toliau eina Prienų savivaldybės riba iki N.Ūtos girininkijos 1 kvartalo pietvakariniame kampe esančio lauko keliuko. Šiuo keliuku ~ 390 m. į pietu. Toliau riba sukasi pietvakarių kryptimi ir tiesia linija per laukus tęsiasi iki kelio Gudeliai- Rudėnai. Toliau Gudelių gyvenvietės rytiniu pakraščiu iki kelio Gudeliai- Daugirdai. Šiuo keliu pietryčių kryptimi ~ 2 km. Iki sankryžos su keliu vedančiu link Makrickų. Šiuo keliu iki tilto per Rudės upelį. Toliau keliuku iki Balbieriškio miško. Toliau kvartaline tarp 391 ir 394 iki 59 Balbieriškio girininkijos kvartalo. Ribojasi su M/K „Tauras“.

Pietuose.

Riba tęsiasi Marijampolės ir Alytaus savivaldybių riba, einančia nuo Sruogos miško pro Dingiškių kaimo šiaurinę pusę iki beržynėlio Pušinių kaime. Toliau Marijampolės ir Alytaus savivaldybių riba nuo beržynėlio Pušinių kaime šiaurinės pusės link kelio Igliauka- Simnas pro V.Bekampio sodybos pietinę pusę iki kanalo. Šiuo kanalu šiaurės kryptimi iki Žuvinto rezervato apsauginio kanalo. Toliau kanalu iki susikirtimo su Užniešiaus upelio grioviu. Žuvinto rezervato apsauginiu kanalu vakarų kryptimi iki kanalo ties Amalviškiais.

Vakaruose.

Žuvinto rezervato apsauginiu kanalu vakarų kryptimi iki kanalo ties Amalviškiais, toliau į šiaurę, kerta kelią Daukšiai- Šventragis ir tęsiasi iki Šlavantos upelio. Toliau Šlavantos upeliu iki Amalvos draustinio apsauginio kanalo. Šiuo kanalu į šiaurę iki vandens lygio reguliavimo siurblinės. Toliau keliu nuo vandens lygio reguliavimo siurblinės šiaurės kryptimi per Tupikų kaimą iki susikirtimo su keliu Marijampolė- Prienai. Ribojasi su M/K „Amalva“.

Medžioklės vieneto plotas: medžioklės plotų vieneto „Šlavanta“ bendras plotas yra 6165 ha., t. sk. 399,5 miškai ha., laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) 5366 ha., vandens telkiniai 54,2 ha.

Vadovas: Klubo pirmininkas Vytautas Lopeta

Kontaktinis telefonas: 8 65030179

El. paštas: mk.slavanta@gmail.com

Apie klubą

Medžiotojų klubas ,,Šlavanta” susikūrė 1993 m. gruodžio mėn. 28 d. „atskilus“ 4 medžiotojams (šiuo metu klubo nariais likę steigėjai- Vytautas Lopeta ir klubo garbės narys Antanas Brazinskas) nuo tuometinio „Amalvos“ medžiotojų būrelio. Klubas yra vienas iš Sūduvos medžiotojų sąjungos narių ir aktyviai dalyvauja jos veikloje.

Klubo aukščiausias valdymo organas yra visuotinis klubo narių susirinkimas, kuris šaukiamas esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Tarp visuotinių klubo narių susirinkimų klubo reikalus tvarko ir jo darbą organizuoja klubo valdyba, kuri renkama trijų metų laikotarpiui. Klubo valdybai bei kitam einamajam darbui vadovauja klubo pirmininkas, o jam nesant – jo pavaduotojas, kuriuos konkrečiai šioms pareigoms renka visuotinis klubo narių susirinkimas ir kurie įeina į klubo valdybą. Klubui nuo jo įkūrimo (su vienos kadencijos pertrauka, kuomet klubui vadovavo Ramūnas Žiūrys) vadovauja Vytautas Lopeta. Klubo valdyba yra išrinkta iš 9 asmenų:

Klubo pirmininkas – Vytautas Lopeta;

Pirmininko pavaduotojas – Rolandas Raibikis,

Klubo iždininkas Benediktas Šalna,

Valdybos nariai –  Vytautas Lopeta, Rolandas Raibikis, Benediktas Šalna, Ramūnas Žiūrys, Darius Kemeraitis, Marius Latvaitis, Alvydas Stagniūnas, Alius Klimas ir Albinas Kisielius.

Tokios sudėties klubo valdyba išrinkta 2019 m. kovo mėn. 15 d. visuotiniame klubo medžiotojų susirinkime.

Klubo kontrolės komisija – renkama trims metams iš trijų asmenų

Įstojimo į klubą mokestis 500 Eur, metinis nario mokestis – 100 Eur Iš medžiotojų – svečių imamas klubo veiklos palaikymo/paramos mokestis: už dalyvavimą visose medžioklėse – 15 Eur.

Klube medžiotojų skaičius palaipsniui didėjo ir šiuo metu yra pasiekęs maksimalią 50 narių ribą.

2009 m. klubo medžioklės vienete buvo patvirtintas medžioklėtvarkos projektas. Klubas turi įsirengęs medžioklės namelį, kuriame vyksta įvairios jau tradicinėmis tapusios sezono uždarymo ar atidarymo šventės, senųjų metų palydos, kartais ir su medžiotojų šeimomis. Klubas turi tradiciją gausesnių kolektyvinių medžioklių metu gaminti bendrus medžiotojiškus pietus- „guliašzupę“ („šiurpa“), plovą arba kt. Tradiciškai po kiekvienos kolektyvinės medžioklės apdovanojamas taikliausias šaulys, pagerbiami sumedžioti žvėrys, paguodžiami „mazylos“. Įvairių švenčių metu klubas naudoja ir savo vėliavą.

Medžioklėse ieškant sužeistų žvėrių ar paukščių klubo nariai naudoja ir keturkojus pagalbininkus. Klubo medžioklėse dalyvauja kurtsharas, labradoro retriveris, keletas laikų ir jagterjerų.

Ypatingai sėkmingų arba išskirtinai įsimintinų medžioklių klubo istorijoje nebuvo, tačiau klubo nariai turi sumedžioję ir nemenkų šernų, ir stirninų gražiais ragais, ne toks retas laimikis ir vilkas.

Klubas pastaraisiais metais daugiausia organizuoja medžiokles tykojant ir palaipsniui mažina kanopinių žvėrių medžiokles varant. Tačiau vis svarbesnį dėmesį skiria plėšrūnų medžioklėms, todėl kiekvienais metais organizuojamos kolektyvinės plėšrūnų medžioklės laukuose ir krūmynuose, yra entuziastų kurie juos labai sėkmingai medžioja ir individualiai. Nemenkas dėmesys skiriamas žvėrių papildomam šėrimui; įrenginėjami pašariniai laukeliai ir stacionarios šėryklos. Kasmet klubas papildomam žvėrių šėrimui sunaudoja apie 20 tonų cukrinių runkelių atliekų, apie 20 tonų įvairių grūdų atliekų, apie 5 tonas įvairių grūdų, 4-6 rulonai šieno. Dėl pakankamai geros mitybinės bazės ir tausojančio medžioklės plotuose pastebima didėjanti visų žvėrių ir paukščių populiacija, atitinkamai gausėja ir medžiotojų laimikių skaičius.

 

 

Pavadinimas: Medžiotojų klubas „Dovinė“

Registracijos vieta: Padovinio k., Liudvinavo sen., LT-69016 Marijampolės sav.

Medžioklės plotų vieta:

„Dovinė” medžioklės plotų vienetas, yra VĮ Marijampolės miškų urėdijos Buktos, Vamabūdės, Krosnos girininkijos, Marijampolės ir Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Medžioklės ploto vieneto „Dovinė” ribos eina:

Šiaurėje:

Medžioklės plotų vieneto riba prasideda magistraliniu keliu Marijampolė- Igliauka- Prienai, nuo Marijampolės miesto ribos iki Meškėnų kaime esančios sankryžos Meškėnai-Putriškiai – Daukšiai. Ribojasi su M/k. „Tūrė”.

Rytuose

Toliau keliu Meškėnai- Putriškiai- Daukšiai iki tilto per Dovinės upę. Toliau riba tęsiasi Dovinės upe iki įtekančio Jankupelio upelio prie kelio Marijampolė – Padovinys – Daukšiai ir toliau keliu kuris eina per Geležinių km. iki kelio Liudvinavas – Gyviškės – Kumečiai, toliau riba tęsiasi melioraciniu kanalu, įtekančiu į Gudupelio upelį ir juo riba eina iki Žuvinto gamtinio rezervato apsauginio griovio. Ribojasi su M/k. „Amalva”. Toliau šiuo melioracijos grioviu ~ 700m šiaurės rytus iki Žuvinto gamtinio rezervato 7 kvartalo. Toliau kvartalinėmis linijomis tarp 7 ir 13 Žuvinto rezervato ir 17 Buktos girininkijos kvartalų. Toliau kvartalinėmis linijomis tarp Buktos girininkijos 17 ir 32, 16 ir 31, 15 ir 30, 29 ir 30, 43 ir 44, 56 ir 57, 66 ir 57, 66 ir 67 kvartalų į pietus iki Lazdijų rajono ribos. Riba tęsiasi rytų kryptimi 250 m iki kelio. Toliau šiuo keliu 100 m pietų kryptimi iki įvažiavimo į sodybą. Riba tęsiasi sodybos keliuku iki sodybos, toliau pietine jos riba iki Palių miško 68 kvartalo rytinio kampo. Ribojasi su Žuvinto gamtiniu rezervatu.

Pietuose:

Toliau pietų kryptimi riba tęsiasi iki Kiaulyčios upelio. Kiaulyčios upeliu 350 į pietus, toliau riba pasisuka vakarų kryptimi ir tęsiasi ~ 740 m iki kelio Naujavalakiai – Vartai, toliau į pietus tiesiai per Vartų kaimą iki kelio Krosna – Marijampolė. Šiuo keliu į šiaurės vakarus ~ l km. iki keliu Krosna – Marijampolė ir Vartai – Ramanavas. Nuo kelių sankryžos šiaurės vakarų kryptimi ~l,4 km. iki 71-74 kvartalo kvartalinės linijos. Ribojasi su M/k. „Tauras”.

Vakaruose:

Toliau tiesia kvartaline linija tarp 74 ir 71, 71 ir 70, 62 ir 63 kvartalų iki kelio. Toliau keliu į rytus iki 56 kvartalo. Kvartaline linija tarp 56 ir 55 kvartalų į šiaurę, toliau kvartalinėmis linijomis tarp 42 ir 55, 41 ir 54, 40 ir 53, 39 ir 52, 38 ir 39 kvartalų iki kelio tarp 24 ir25 kvartalų. Toliau šiuo keliu į šiaurę iki miško krašto. Nuo miško riba atitolsta 200 m atstumu ir tęsiasi 850 m pietvakarių kryptimi atitolus 200 m nuo miško. Toliau riba pasuka pietų kryptimi ir atsiremia į kelią. Riba tęsiasi bendro naudojimo keliuku Kolūkų km. – Ąžuolyno km. Šiuo keliu pietvakarių kryptimi iki upelio. Šiuo upeliu šiaurės vakarų kryptimi iki Šešupės upės. Šešupės upe šiaurės kryptimi pro Liudvinavą iki Marijampolės užtvankos tvenkinio ir iki kolektyvinių sodų. Ribojasi su M/k „Tauras”. Toliau kolektyvinių sodų rytiniu pakraščiu iki sodų keliuko. Šiuo keliuku iki kelio Krosna – Marijampolė. Toliau keliu Krosna – Marijampolė, šiaurės kryptimi ~l km į šiaurę iki kelio, vedančio link Narto kaimo, 1,3km iki sankryžos, toliau į šiaurę iki kelio Marijampolė -Daukšiai, toliau į šiaurę iki Marijampolės miesto ribos ir toliau tęsiasi Marijampolės miesto riba iki kelio Marijampole – Igliauka – Prienai. Ribojasi su Marijampolės miestu.

Medžioklės vieneto plotas: medžioklės plotų vieneto „Dovinė“ bendras plotas yra 8760,6 ha., tame skaičiuje laukų 7453,1 ha. miškų 1307,5 ha., vandens telkinių 26,7 ha.

Vadovas: Klubo pirmininkas Juozas Pučinskas

Kontaktinis telefonas: 8 687 12892

El. paštas: robertasp@zebra.lt

Apie klubą

Iš V. Sidarausko prisiminimų:

„1959 m. Marijampolės (tuo metu Kapsuko) medžiotojų būrelio gretos buvo nedidelės – rajone tik apie 230 medžiotojų. Medžioklės plotai buvo neribojami, medžiotojai galėjo medžioti visoje rajono teritorijoje. Medžioklės sezono metu galėjome kasdien medžioti, vėliau – tik paskirtomis savaitės dienomis: trečiadienį, penktadienį, sekmadienį. Buvo nustatytas ir sumedžiotų gyvūnų skaičius: per dieną galima sumedžioti tris kiškius, o per sezoną – ne daugiau kaip 24. Paukščių medžioklė neribojama.

1963 m. Marijampolės rajone kūrėsi individualūs medžiotojų būreliai, jų rajone susidarė 12. Būrelio narių skaičių ir medžioklės plotus lėmė traukiami burtai. Tuo metu rajono medžiotojų tarybą sudarė 5 asmenys, kuriuos tvirtino Respublikinė medžiotojų taryba. Marijampolės medžiotojų tarybos pirmininkas buvo Vincas Adomavičius, jam padėjo ir daug darbų atliko buvęs gamtos apsaugos inspektorius Jonas Grincius. Medžiotojai – Bronius Rudaitis ir  A.Stravinskas – dalyvavo traukiant burtus, kokiam būreliui priklausysime, kokie medžioklės plotai bus paskirti. Mes papuolėme į „Šešupės“ medžiotojų būrelį, kurį sudarė 23 medžiotojai. Būreliui atiteko šie medžioklės plotai: Valstybinio žirgyno žemė, buvusių „Šešupės“, Padovinio, Janonio ir Piliakalnio kolūkių laukai. Iš viso – 5700 ha. Medžioklės miškuose plotai buvo paskirti – Varnabūdės girininkijoje – dvi eiguvos, kur dirbo eiguliai – A.Žemaitis , G. Geisleris.

Pirmuoju mūsų medžiotojų būrelio pirmininku buvo išrinktas Vladas Nešukaitis, pavaduotoju – B.Rudaitis, sekretoriumi – V.Sidarauskas.

Mūsų būrelis sumedžiotų kiškių skaičiumi pirmavo ir dabar tebepirmauja. 1965- 1966 m. rajonas gavo kiškių gaudymo tinklais planą. Turėjo būti sugauta 300 kiškių, o po to išgabenta į Rusiją. Mes per dieną sugaudavome apie 15- 25 kiškius, už kuriuos Respublikinė medžiotojų taryba sumokėdavo po 5 rub. už kiekvieną sugautą kiškį; lėšos buvo skiriamos biotechninėms priemonėms. Varnabūdės medžioklės plotuose ypač buvo gausu kiškių, o taip pat šernų, stirnų, briedžių. Visi šie gyvūnai buvo medžiojami pagal licencijas, išskyrus briedžius, kurie tuo metu nebuvo medžiojami. Bėgo metai, keitėsi žmonės, keitėsi medžioklės įstatymai. Taip pat buvo pakeičiami medžioklės plotai. Iš mūsų medžiotojų būreliui priklausančių plotų buvo atimta 400 ha laukų . Buvo motyvuota tuo, kad čia bus gausinama kiškiai. Tai buvo netiesa, šioje teritorijoje medžiojo tuometinės valdžios atstovai. Panašiai atsitiko ir su Varnabūdės girininkijos eiguvomis. Čia buvo gausu žvėrių, o jų gausėjo tik dėl to, kad mūsų būrelio nariai nuolat rūpinosi gyvūnų gausinimu. Atimti mūsų medžioklės plotai bei prie jų prijungtas miškas atiteko rajono vadovams. Šie čia ir medžiojo. Vietoj prarastų medžioklės plotų buvo paskirta Buktos miške esanti eiguva (eigulys Navakauskas), taip pat dvi eiguvos Kajeckuose – Kazlų Rūdos miške. Čia buvo daug briedžių, pasitaikydavo šernų.

Bėgant laikui daug kas keitėsi. Pablogėjus mūsų būrelio vadovo V.Nešukaičio sveikatai, būrelio pirmininku buvo išrinktas Albinas Ivonis – energingas ir geras žmogus, Buitinio kombinato vyr. inžinierius. Tada buvo pradėta duoti valstybei duoklę sumedžiotais briedžiais. Mūsų būreliui reikėjo sumedžioti 3 briedžius, tik uždrausta medžioti briedes su jaunikliais. Visi duoklei skirti briedžiai buvo sumedžioti Kajeckuose– Kazlų Rūdos miške. Už sumedžiotą briedį tuo metu mokėjo premiją – 25 rub.

Įkūrus karinį poligoną Kazlų Rūdos miške, ten mūsų būrelis neteko medžioklės plotų. Tiesa, tuometinė rajono medžiotojų ir žvejų taryba mums skyrė Buktos miške kitą eiguvą (eigulys – Buzas). Tai ten gavome dvi eiguvas. O valdžios vyrai iš mūsų reikalavo vis daugiau duoklės – ne tik sumedžiotų briedžių, bet ir šernų. Per sezoną turėdavome sumedžioti apie 20 – 30 šernų, bent 2 briedžius. Tiek žvėrių ir buvo sumedžiota Buktos miške.

Netekus būrelio vadovo Albino Ivonio, pirmininku išrenkamas „Šešupės“ kolūkio vyr. inžinierius  A. Vaičiulionis. Tai sumanus ir daug jėgų atidavęs būrelio veiklai medžiotojas.

Esant veikliems vadovams, būrelis išliko tvirtas, medžiotojai tarpusavyje buvo draugiški, nebuvo intrigų. Būrelio nariai yra įvairių profesijų paprasti ir kultūringi žmonės. Kaip jau buvo minėta, ne kartą keitėsi būrelio vadovai. Antai dėl asmeninių motyvų būrelio pirmininkas A.Vaičiulionis atsisakė savo einamų pareigų. 1998 m. visuotiniame medžiotojų narių susirinkime klubo vadovu vienbalsiai buvo išrinktas jaunas, energingas Marijampolės elektros tinklų viršininko pavaduotojas Juozas Pučinskas. Kuris būreliui vadovauja ir iki šiol.

Lietuvai vėl tapus laisva ir nepriklausoma valstybe, teigiamus pokyčius pajuto ir mūsų būrelio nariai.

1999 m. būrelis įstojo į naujai įkurtą Sūduvos Medžiotojų Sąjungą. Įstojant į šią sąjungą buvo pakeistas ir būrelio pavadinimas į Medžiotojų klubas „Dovinė“.

Ir dabartiniais laikais klube tebėra energingų medžiotojų – tai P. Kavaliauskas, V. Mikučiauskas, G. Gumauskas ir kt., klubo veikloje nebedalyvauja ir „veteranai“ – B. Rudaitis, A. Paliulis, S. Pockevičius. Žodžiu klubas yra tvirtas ir darnus, visi susitelkę darbui, tik reikėtų prašyti Dievo dabartiniam mūsų vadovui  J. Pučinskui ir visiems sveikatos…“

Šiuo metu klube yra 44 nariai.

Pagrindiniai klubo tikslai yra nuolatos rūpintis klubui priskirtais medžioklės plotais, gerinti jų būklę, racionaliai tvarkyti medžioklės ūkį. Šiems tikslams pasiekti klube nustatyta kanopinių žvėrių ketvirtiniai sumedžiojimui limitai, kas leidžia saugoti ir gausinti medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Klubo nariai yra suskirstyti į penkias grandis. Kiekviena grandis turi vadovą, per kuriuos yra platinamas su klubo veikla susijusi informacija, žurnalas „Medžiotojas ir medžioklė“ (šį žurnalą užsako klubo valdyba), bei visa kita informacija susijusi su taisyklių ir norminių aktų pasikeitimais. Šios priemonės padeda vienyti klubo narius, padeda operatyviai keistis svarbia informacija, stiprina organizuotumą

Paminint sėkmingesnes medžiokles reikėtų paminėti 2010-2011 m. medžioklės sezonu sumedžiotus du vilkus ir po ilgo laiko sumedžiotą briedžio patiną, kurio ragai, artimiausioje trofėjų parodoje turėtų būti, įvertinti sidabru. Vilkus sumedžiojo Vytautas Mikučiauskas ir Valdas Kavaliauskas, briedžio patiną– Algimantas Paplauskas.

Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content