Medžiotojų bilietai bus skaitmeniniai, reglamentuojamas naktinių taikiklių naudojimas

Aplinkos ministerija parengė Medžioklės taisyklių ir susijusių kitų teisės aktų pataisas, kuriose būtų atsisakyta šiuo metu galiojančių popierinių medžiotojų bilietų naudojimo, o juos pakeistų skaitmeniniai.

Jau šių metų antrą pusmetį asmenys, naudodamiesi Policijos elektroninių paslaugų sistema (ePolicija.lt), galės teikti prašymus laikyti medžioklės egzaminus, suteikti teisę medžioti, išduoti medžiotojo bilietą, pakeisti turimą popierinį medžiotojo bilietą į elektroninį. Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje bus kaupiami ir tvarkomi duomenys ir apie teisės medžioti sustabdymą, panaikinimą.

Popierinius bilietus jau turintys medžiotojai galės juos pasikeisti į skaitmeninius. Prireikus gauti popierinį dokumentą, įrodantį skaitmeninio medžiotojo bilieto turėjimą (pavyzdžiui, išvykstant medžioti į užsienio šalis), medžiotojai galės užsisakyti Aplinkos apsaugos departamento patvirtinto popierinio formato dokumento išdavimo paslaugą, ir parengtas dokumentas bus paštu pristatomas medžiotojui.

Su medžiokle susijusių dokumentų ir informacijos skaitmenizavimas užtikrins efektyvesnį šios srities valdymą, sumažins laiko ir lėšų sąnaudas tiek valstybės institucijoms, tiek ir medžiotojams.

Medžioklės taisyklėse nustatoma medžiotojo asmeninė pareiga ir atsakomybė patvirtinti medžioklės lape, kuriame registruojamasi į medžioklę, kad jis turi galiojančią teisę medžioti. Todėl medžioklės vadovo pareiga patikrinti medžioklės dalyvių popierinius dokumentus būtų atšaukiama.

Kadangi įstatymais apibrėžta asmens teisė medžioti nesiejama su prievole nustatyta tvarka atlikti saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, tai šios sąlygos Medžioklės taisyklėse atsisakoma. Rengiamame projekte siūloma išbraukti nuostatą, draudžiančią medžioti medžiotojo biliete neturint žymos, įrašytos ne seniau kaip prieš 3 metus, apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus.

Medžioklės taisyklės ir toliau reglamentuos, kaip savo narių saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą vykdys medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius.

Įgyvendinant Seimo priimtus Medžioklės įstatymo pakeitimus dėl naktinių taikiklių, siekiant užtikrinti, kad ginklais su šia priemone būtų naudojamasi saugiai, siūloma Medžioklės taisykles papildyti naujomis nuostatomis. Medžioti naudojant naktinius taikiklius būtų leidžiama tik tykojant iš kilnojamų ar nekilnojamų medžioklės bokštelių, kilnojamų kopėčių, kitų virš žemės pakeltų priedangų ir slėptuvių.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Medžioklės taisyklių pataisų galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki balandžio 29 d., o dėl Medžiotojo bilieto išdavimo, paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo ir medžiotojo bilieto pavyzdinės formos pataisų – iki gegužės 7 d.

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis