Daugumai Lietuvos medžiotojų klubų pratęsti leidimai medžioti

Pasibaigus leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose galiojimo laikui, Aplinkos apsaugos departamentas įvertino, kaip medžiotojų klubai laikosi medžioklės leidimų sąlygų reikalavimų ir dešimčiai metų leidimus pratęsė 809-iems klubams. Keturiems medžiotojų klubams leidimai nepratęsti, kai kuriems – dėl nustatytų daugkartinių medžioklės taisyklių reikalavimų pažeidimų.   

Daugeliui medžiotojų klubų ir būrelių 2023 m. baigėsi leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose (MPV). Leidimai pratęsiami pateikus prašymą pratęsti galiojimo laiką ir tinkamai vykdžius visas leidime nustatytas sąlygas.    

Aplinkos apsaugos departamentas įvertinto 813 MPV naudotojų leidimuose nustatytų sąlygų reikalavimų laikymąsi, pvz.: ar buvo mokamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius, ar buvo sisteminių aplinkosauginių pažeidimų ir pan.   

Įvertinus ir nustačius, kad MPV naudotojai laikėsi leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius atitinkamame MPV sąlygų, dar 10-čiai metų buvo pratęsti 809 leidimai.    

Keturiems MPV naudotojams leidimai nebuvo pratęsti. Vienas leidimas nepratęstas, nes juridinis asmuo buvo likviduotas, dar vienas naudotojas – nepateikė prašymo pratęsti leidimą, kitiems dviem leidimai nebuvo pratęsti dėl pagrindinių leidimo sąlygų nesilaikymo. UAB „Karpis“ (įmonės kodas 165723594) MPV „Bebruliškės” Kazlų Rūdos savivaldybėje ilgiau nei 6 mėnesius nemokėjo nustatyto mokesčio už gamtos išteklius, o medžiotojų klubas „Giria“ (įmonės kodas 191615463) MPV „Girios” Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje per keturis metus padarė net 95 administracinius nusižengimus ir nevykdė leidimo sąlygų, pagal kurias klubas buvo įpareigotas atlikti medžioklės tvarkos projektą.  Šis Aplinkos apsaugos departamento sprendimas gali būti skundžiamas.  

Leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius MPV pagal regionus  

MPV regionasMPV, kuriems 2023 m. baigėsi MPV leidimasPratęsti MPV leidimai Nepratęsti MPV leidimai
Kauno108108
Klaipėdos8888
Marijampolės72702
Alytaus76751
Vilniaus124124
Šiaulių 1771761
Panevėžio8585
Utenos8383

Informaciją apie medžioklės laikotarpius rasite departamento parengtoje atmintinėje.  

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu info@aad.am.lt.   

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis