Lietuvos Respublikos Prezidentas 2023-11-24 pasirašė  Dekretą dėl Nacionalinės Valstybės Gynybos koordinavimo tarybos personalinės sudėties

Į šios tarybos sudėtį, kuri turi koordinuoti valstybės ginkluotą gynybą ir organizuoti ginkluotą pasipriešinimą, neįtraukti ginklų savininkų, tame tarpe ir medžiotojų, NVO atstovai, nors norima, kad jie dalyvautų ginkluotoje valstybės gynyboje.

Manau tokios sudėties Taryba, kai visuomenininkus (turbūt neginkluotus?) atstovauja humanitarinių NVO koalicijos, labdaros ir humanitarinės paramos organizacijų ar verslo susivienijimų atstovai, bus pajėgi veikti tik siauroje, t.y. vien neginkluotos gynybos srityje. Šitoks sprendimas neskatina medžiotojų ir kitų rūšių ginklų savininkų, nes jų balsas negirdimas, atsiliepti ir įsitraukti į tokios Tarybos koordinuojamą (valstybės ginkluotos gynybos ir ginkluoto pasipriešinimo organizavimą?) veiklą. Lieka neaišku kurią būtent valstybės gynybos sritį ir kaip pajėgs koordinuoti tokia Taryba?

Lietuvos ginklų savininkų, Kariuomenės kūrėjų savanorių, praktinio ir tolimojo šaudymo sportininkų ir medžiotojų NVO atstovų šiame darinyje nėra. O kodėl? Juk, tuo tarpu, medžiotojai, kaip ir kitos, dekrete neįtrauktos, NVO turi savo struktūras, yra pasiryžusios, nori bei gali naudingai veikti valstybės gynyboje pagal savo žinias, patirtis, kompetencijas ir gebėjimus. Gaila, bet kai valstybės institucijos iki šiol laiko savo ginkluotus piliečius antrarūšiais ir neišmanėliais, tai, sutikite, neskatina ir nesukuria pasitikėjimo.

Pridedamas 2023-11-24 Lietuvos Respublikos Prezidento Dekretas dėl Nacionalinės Valstybės Gynybos koordinavimo tarybos personalinės sudėties 

DEKRETAS

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis