Visuotinis ginkluotas pilietinis pasipriešinimas- bendras Garbės reikalas.

2023 m. spalio 19 d. Lietuvos medžiotojų sąjungoje ,,GAMTA” įvyko medžiotojų, kariuomenės kūrėjų savanorių, ginklų savininkų organizacijų bei Lietuvos šaulių sąjungos vadovų pasitarimas.

Susitikimo metu aptarti visuotinio ginkluoto pasipriešinimo organizavimo klausimai, nevyriausybinių visuomeninių organizacijų kompetencijos, potencialai, resursai, galimybės, pasirengimo ir parengtumo lygmenys, bendradarbiavimo principai, sąveikų būdai ir kryptis. Pasitarimo dalyviai sutarė ir nusprendė, jog koordinuotas visuotinio ginkluoto pilietinio pasipriešinimo vieningas organizavimas yra absoliučiai bendru visų gyventojų, o ypač – piliečių bei juos vienijančių nevyriausybinių organizacijų garbės reikalu.

Pasitarime apibrėžtos ir numatytos neatidėliotinai būtinų atlikti organizacinių bei įgyvendinimo darbų apimtis, turimų įgaliojimų bei kompetencijų ribose. Vieningai sutarta dėl veiksmų koordinavimo ir vieningo, centralizuoto vadovavimo numatytiems darbams. Sutarta dėl veiksmų koordinavimo bei operatyvaus keitimosi informacija.

Bendru pasitarimo dalyvių sutarimu konstatuotas šiuose darbuose Lietuvos Šaulių sąjungai tenkantis vadovaujantis vaidmuo ir našta, siekiant užtikrinti savalaikį, tinkamą pasirengimą veiksmingam visuotiniam ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui ir Valstybės gynybai.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos medžiotojų sąjungos ,,Gamta” prezidentas Raimundas Ribačiauskas, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas Mažėtis, Lietuvos medžiotojų draugijos (LMD) valdybos pirmininkas Gediminas Vatiekūnas, Lietuvos Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) valdybos pirmininko pavaduotojas Linas Ladiga, Lietuvos Šaulių sąjungos (LŠS) vadas – plk.ltn. Linas Idzelis, jo pavaduotojas – plk.ltn. Gediminas Latvys, Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos (LiGSA) steigėjas ir narys – advokatas Rimondas Kuzminas ir LiGSA valdybos pirmininkas – advokatas Arūnas Marcinkevičius.

 

                                                      Pasitarime dalyvavusių NVO bendra informacija.

                                                      2023 m. spalio 19d., Vilnius

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis