Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo pakeitimai geresnei
saugomų rūšių ir natūralių
buveinių apsaugai

Penktadienį Aplinkos ministerijoje socialiniams partneriams pristatyti preliminarūs Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama geresnės saugomų rūšių, natūralių buveinių, vandens telkinių apsaugos.

Planuojama patikslinti su miškų kirtimais ir miško paklotės ardymu susijusius draudimus –  diferencijuoti miško kirtimų draudimus draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose priklausomai nuo to, ar  jos yra „Natura 2000“ teritorijos, ar nėra, bet jose yra inventorizuotos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, rūšių radavietės, į Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių radavietės.

Vykdant miško ūkio darbus būtų draudžiama pažeisti miško paklotę ir paviršinį dirvožemio sluoksnį didesniame kaip 5 proc. natūralių buveinių ir saugomų rūšių buveinių plote.

Visose saugomose teritorijose siūloma nustatyti ribojimus medžioklei: būtų draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, o jaukinimo vietas  įrengti tik gavus saugomų teritorijų direkcijų pritarimus, kad būtų išvengta jaukinimo vietų įrengimo jautrių rūšių radavietėse. Siūloma drausti paukščių apsaugai svarbiose teritorijose medžioti paukščius, taip pat medžioti varant su šunimis teritorijose, kuriose yra kurtinių, tetervinų tuokvietės ar kitų saugomų rūšių, jautrių trikdymui veisimosi vietos, medžioti spąstais, išskyrus gyvagaudžiais, ūdrų buveinėse. Tai leis saugomas rūšis apsaugoti nuo trikdymo, pagerins jų apsaugos būklę.

Nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose bei valstybiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose saugant gamtos vertybes planuojama riboti plūduriuojančių priemonių – prieplaukų, laivų stovėjimo įrenginių, plaukiojančių vasarnamių, turistinių plaustų – naudojimą, ypač apgyvendinimui ir nakvynei, išskyrus aiškiai apibrėžtas išimtis rekreacinėse teritorijose.

Siekiant išsaugoti gamtines vertybes ir kraštovaizdį siūloma draustiniuose riboti saulės elektrinių statybą neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose, išskyrus sodybas, o saugomų teritorijų buferinėse apsaugos zonose drausti statyti vėjo elektrines, išskyrus vieną iki 25 metrų aukščio elektrinę sodyboje ar prie esamų ūkinių pastatų.

Parengtas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimo projektas vasario mėnesį bus pateiktas derinimui su suinteresuotomis institucijomis. Po derinimo patikslintą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimo projektą gegužę planuojama teikti Vyriausybei, o birželį Seimui.

Su pristatymo metu pateikta informacija (skaidrėmis) galite susipažinti čia.

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis