APGINTOS MEDŽIOTOJŲ TEISĖS
 Aplinkos apsaugos departamentui atsisakius įtraukti medžiotojų klubus ir būrelius  vienijančių organizacijų atstovus į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas ir taip pažeidus Medžioklės įstatyme nurodytas medžiotojų teises,  Sūduvos medžiotojų sąjunga kartu su Lietuvos medžiotojų sąjunga “Gamta” siekdamos apginti visų Lietuvos medžiotojų (ne tik šių sąjungų) teises kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją, kuri 2022-01-17 priėmė sprendimą įpareigojantį Aplinkos apsaugos departamentą į minėtas komisijas įstraukti medžiotojų atstovus. Tačiau Aplinkos apsaugos departamentui nesutikus su priimtu sprendimu, jis sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Džiugu, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs skundą apgynė medžiotojų teises ir 2022-12-22 priėmė sprendimą paliekant galioti lietuvos administracinių ginčų komisijos priimtą sprendimą įpareigojantį Aplinkos apsaugos departamentą įtraukti medžiotojų klubus ir būrelius vienijančių organizacijų atstovus į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas.
Aplinkos apsaugos departamentui atsisakius įtraukti medžiotojų klubus ir būrelius  vienijančių organizacijų atstovus į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas ir taip pažeidus Medžioklės įstatyme nurodytas medžiotojų teises,  Sūduvos medžiotojų sąjunga kartu su Lietuvos medžiotojų sąjunga “Gamta” siekdamos apginti visų Lietuvos medžiotojų (ne tik šių sąjungų) teises kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją, kuri 2022-01-17 priėmė sprendimą įpareigojantį Aplinkos apsaugos departamentą į minėtas komisijas įstraukti medžiotojų atstovus. Tačiau Aplinkos apsaugos departamentui nesutikus su priimtu sprendimu, jis sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Džiugu, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs skundą apgynė medžiotojų teises ir 2022-12-22 priėmė sprendimą paliekant galioti lietuvos administracinių ginčų komisijos priimtą sprendimą įpareigojantį Aplinkos apsaugos departamentą įtraukti medžiotojų klubus ir būrelius vienijančių organizacijų atstovus į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas.
 

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis