Pakeistas medžioklės egzamino tvarkos aprašas, medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programa.

2022 m. sausio 16 d aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-21 pakeitė medžioklės egzamino tvarkos aprašą, medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą. Su įsakymu galite susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cbbe468095d911edb55e9d42c1579bdf?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=431bca0d-e8c0-4b88-a586-05a6863b91a8

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis