Aplinkosaugininkai primena, kad privaloma pateikti ataskaitas apie aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laikomus laukinius gyvūnus

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) atkreipia dėmesį, kad asmenims, turintiems leidimus laikyti aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laukinius gyvūnus, kiekvienais metais iki sausio 10 d. privalu pateikti ataskaitą.

Šią ataskaitą galite teikti AAD regionų valdyboms arba el. paštu – info@aad.am.lt. Ataskaitos pavyzdį rasite čia.

Ataskaitos duomenys svarbūs norint apsaugoti vietines rūšis nuo svetimžemių ir išlaikyti vietinės gyvūnijos genofondą. Tarkim, svetimžemiais laikomi dėmėtieji elniai, todėl juos galima laikyti tik aptvaruose. Kadangi dėmėtieji elniai gali poruotis su tauriaisiais, šis reikalavimas nustatytas tam, kad nenukentėtų tauriųjų elnių genofondas.

Taip pat aplinkosaugininkai tikrina, ar laukinius gyvūnus savininkas laiko tinkamomis sąlygomis, pirmiausia, gyvūnų skaičius aptvaruose ir kituose statiniuose negali viršyti numatytų reikalavimų (pvz., skirta užtektinai ploto, palaikoma tinkama temperatūra ir drėgnumas). Be to, būtina patenkinti ir kitus natūralius poreikius (tarkim, vieni gyvūnai rausia urvus, kitiems būtina karstytis, laipioti, skraidyti, maudytis ir t. t.).  

Asmenims, nusprendusiems nelaisvėje laikyti laukinius gyvūnus, būtina gauti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą. Kuriais atvejais jis reikalingas, nurodoma Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse.

Įsigijus minėtų laukinių gyvūnų, būtina turėti jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtinės aplinkos, išveisimo nelaisvėje ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes) teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Leidimo turėtojai privalo tvarkyti registrą, kuriame įrašomi duomenys apie laikomus laukinius gyvūnus (rūšis, skaičius, amžius, lytis, sveikata, gimimo ir gaišimo data, įsigijimo šaltinis, informacija apie laukinių gyvūnų perkėlimą ir pervežimą).

Aplinkos apsaugos departamento ir kitų institucijų veiklą, susijusią  su gyvūnijos išteklių naudojimu, reglamentuoja Laukinės gyvūnijos įstatymas ir daug poįstatyminių aktų, tarp jų – Saugomų rūšių naudojimo tvarka, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarka ir kt.

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis