Lietuvos teritorijoje gyvena ne mažiau kaip 87 vilkų šeimos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba paskelbė Išplėstinių vilkų tyrimų 2022 m. galutinę ataskaitą. Apibendrinus rezultatus gauta, kad Lietuvos teritorijoje tiriamuoju laikotarpiu, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., gyveno ne mažiau kaip 87 vilkų šeimos. Tyrimais nustatytas 87 vilkų šeimų kiekis įpareigoja, tvirtinant ateinančio sezono vilkų sumedžiojimo limitą, vadovautis Vilko (Canis lupus) apsaugos plano 36.4 papunkčiu, kuriame numatoma populiacijos naudojimą planuoti taip, kad būtų užtikrintas jos tolygus sumažinimas ir išlaikymas 32–62 šeimų ribose. Atkreipiame dėmesį, kad atliekamų tyrimų ir populiacijos stebėsenos pagrindu kasmet pavyksta įrodyti vis didesnį šeimų skaičių, tačiau šeimų išsidėstymo žemėlapis atskleidžia, kad realiai Lietuvos teritorijoje gyvenančių vilkų šeimų skaičius yra didesnis nei 87. Planuojant sumedžiojimo limitą, rekomenduojame atsižvelgti ir į tai, kad pastaraisiais metais atliekami vilkų populiacijos genetiniai, amžiaus, reprodukcijos ir pasiskirstymo tyrimai rodo stabilią arba gerėjančią populiacijos būklę. Nustatant sumedžiojimo limitą, rekomenduojame besiveisiančių šeimų skaičių dauginti iš kaimyninėse šalyse nustatyto prieaugio vidurkio 3,25 (vidutinis jauniklių skaičius vadoje rudenį, įvertinant natūralų mirtingumą). Remiantis tyrimų rezultatais ir Vilko apsaugos planu 2022 – 2023 m. medžioklės sezonui turėtų būti patvirtintas minimalus 282 vilkų sumedžiojimo limitas. 

Išplėstinių vilkų tyrimų 2022 m. galutinė ataskaita 

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis