Medžioklėje bus uždrausta naudoti… sprogmenis

Mūsų Seimas ir Vyriausybė visiškai neturi ką veikti, todėl bando sukurti tokį įstatymą, kuris patektų į kvailiausių pasaulio įstatymų dešimtuką. Jei jis bus patvirtintas, tikrai taps realiu pretendentu į pasaulio dešimtuką.

Grupė Seimo narių siūlo ne ministro įsakymu, o įstatymu nustatyti, kokie įrankiai, priemonės ir būdai turi būti draudžiami medžioklėje. Aplinkos ministerija Vyriausybei ne tik siūlo sutikti su pateiktu sąrašu, bet dar ir jį išplečia. Tad į Seimą (jei trečiadienį Vyriausybė galutinai pritars) keliaus toks projektas.

“Draudžiama medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais:

1) automatiniais šaunamaisiais ginklais;

2) naudojant elektros aparatus, skirtus gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;

3) naudojant sprogmenis, nuodus, užnuodytą ar anestezuojantį jauką arba jaukui ir masalui naudojant gyvus gyvūnus;

4) dūmais, dujomis ar ugnimi varant gyvūnus iš jų slėptuvių;

5) iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus atvejus, kai keliuose transporto priemonės susiduria su medžiojamaisiais gyvūnais);

6) iš oro transporto priemonių;

7) iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu;

8) šviečiant iš transporto priemonių bet kokiais dirbtiniais šviesos šaltiniais;

9) naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės plotuose;

10) statant kilpas gyvūnams gaudyti”.

Atrodytų, kad kiekvienam sveikai mąstančiam žmogui ir be įstatymo aišku, kad medžioklėje negalima į briedį mesti granatos, naudoti granatų, “kalašnikovų”, dujų ir kitų dalykų, tačiau nuspręsta tai įteisinti įstatymu (gerai dar, kad nesiūloma nustatyti, jog medžioklėje draudžiama naudoti atominį ginklą). Matyt, taip bandoma mėgdžioti amerikiečius, kur dalis įstatymų, atrodo, buvo sukurti gerokai apsvaigusių politikų.

Pavyzdžiui, Čikagos mieste būtų kriminalinis nusikaltimas valgyti patalpoje, kurioje kilo gaisras.

Nebraska, kaip žinome, yra dykumų kraštas, tačiau čia galioja draudimas medžioti banginius. Čia taip pat grėstų bauda už tai, jei jūsų vaikas bažnyčioje pradėtų žagsėti.
Teksaso valstijoje, pavyzdžiui, draudžiama stovinčiam žmogui išgerti daugiau nei tris gurkšnius alaus, šaudyti į buivolus iš antro viešbučio aukšto ir t.t. Beje, pastarasis įstatymas būtų labai reikalingas ir Lietuvai, nes dar ims koks lietuvaitis ir išmes buivolą iš antro aukšto praeiviui ant galvos. Ir pasiteisins, kad įstatymai to nedraudžia.

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis