Patvirtinti kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021-2022 metų medžioklės sezoną limitai

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2021–2022 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. D1-462

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktą ir savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų pateiktus suvestinius duomenis:

  1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).
  2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas tauriųjų elnių ir briedžių sumedžiojimo per 2021–2022 m. medžioklės sezoną limitas naudojamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 39 punkte nustatyta tvarka arba, kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama tauriųjų elnių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

                                                                               

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. rugpjūčio 10 d.

įsakymu Nr. D1-462

 

Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limitai

 

  1. TAURIŲJŲ ELNIŲ SUMEDŽIOJIMO PER 20212022 M. MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAS

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

1.

Akmenės r. sav.

469

156

313

2.

Alytaus r. sav.

148

35

113

3.

Anykščių r. sav.

479

131

348

4.

Biržų r. sav.

269

99

170

5.

Druskininkų sav.

20

5

15

6.

Elektrėnų sav.

134

42

92

7.

Ignalinos r. sav.

141

46

95

8.

Jonavos r. sav.

172

48

124

9.

Joniškio r. sav.

691

184

507

10.

Jurbarko r. sav.

804

169

635

11.

Kaišiadorių r. sav.

200

57

143

12.

Kalvarijos sav.

19

6

13

13.

Kauno r. sav.

363

114

249

14.

Kazlų Rūdos sav.

60

20

40

15.

Kelmės r. sav.

448

148

300

16.

Kėdainių r. sav.

1009

327

682

17.

Klaipėdos r. sav.

150

50

100

18.

Kretingos r. sav.

173

54

119

19.

Kupiškio r. sav.

336

101

235

20.

Lazdijų r. sav.

122

44

78

21.

Marijampolės sav.

32

10

22

22.

Mažeikių r. sav.

316

101

215

23.

Molėtų r. sav.

199

70

129

24.

Neringos sav.

0

0

0

25.

Pagėgių sav.

68

24

44

26.

Pakruojo r. sav.

391

104

287

27.

Panevėžio r. sav.

975

231

744

28.

Pasvalio r. sav.

270

90

180

29.

Plungės r. sav. su Rietavo sav.

302

101

201

30.

Prienų r. sav. su Birštono sav.

212

63

149

31.

Radviliškio r. sav.

711

237

474

32.

Raseinių r. sav.

426

100

326

33.

Rokiškio r. sav.

557

142

415

34.

Skuodo r. sav.

208

68

140

35.

Šakių r. sav.

228

66

162

36.

Šalčininkų r. sav.

11

5

6

37.

Šiaulių r. sav.

1010

295

715

38.

Šilalės r. sav.

117

42

75

39.

Šilutės r. sav.

176

57

119

40.

Širvintų r. sav.

262

79

183

41.

Švenčionių r. sav.

101

40

61

42.

Tauragės r. sav.

512

156

356

43.

Telšių r. sav.

342

117

225

44.

Trakų r. sav.

147

45

102

45.

Ukmergės r. sav.

468

138

330

46.

Utenos r. sav.

254

79

175

47.

Varėnos r. sav.

137

47

90

48.

Vilkaviškio r. sav.

58

15

43

49.

Vilniaus r. sav.

150

52

98

50.

Zarasų r. sav.

163

48

115

51.

Nepaskirstytas

225

68

157

52.

IŠ VISO

15235

4526

10709

 

  1. BRIEDŽIŲ sumedžiojimo per 20212022 m. medžioklės sezoną limitas

Eil.

Nr.

Savivaldybė

Briedžių sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas

Iš viso

Iš jų patinų

Iš jų patelių arba jauniklių iki vienerių metų

53.

Akmenės r. sav.

26

10

16

54.

Alytaus r. sav.

49

20

29

55.

Anykščių r. sav.

161

60

101

56.

Biržų r. sav.

86

31

55

57.

Druskininkų sav.

20

6

14

58.

Elektrėnų sav.

21

7

14

59.

Ignalinos r. sav.

144

49

95

60.

Jonavos r. sav.

68

22

46

61.

Joniškio r. sav.

16

10

6

62.

Jurbarko r. sav.

63

20

43

63.

Kaišiadorių r. sav.

62

19

43

64.

Kalvarijos sav.

15

5

10

65.

Kauno r. sav.

72

26

46

66.

Kazlų Rūdos sav.

17

5

12

67.

Kelmės r. sav.

99

37

62

68.

Kėdainių r. sav.

97

33

64

69.

Klaipėdos r. sav.

126

42

84

70.

Kretingos r. sav.

72

24

48

71.

Kupiškio r. sav.

83

34

49

72.

Lazdijų r. sav.

69

30

39

73.

Marijampolės sav.

25

8

17

74.

Mažeikių r. sav.

56

19

37

75.

Molėtų r. sav.

114

42

72

76.

Neringos sav.

14

4

10

77.

Pagėgių sav.

12

4

8

78.

Pakruojo r. sav.

42

10

32

79.

Panevėžio r. sav.

139

52

87

80.

Pasvalio r. sav.

44

15

29

81.

Plungės r. sav. su Rietavo sav.

104

33

71

82.

Prienų r. sav. su Birštono sav.

53

16

37

83.

Radviliškio r. sav.

69

49

20

84.

Raseinių r. sav.

60

13

47

85.

Rokiškio r. sav.

191

64

127

86.

Skuodo r. sav.

15

5

10

87.

Šakių r. sav.

57

14

43

88.

Šalčininkų r sav.

54

21

33

89.

Šiaulių r. sav.

158

54

104

90.

Šilalės r. sav.

62

22

40

91.

Šilutės r. sav.

96

32

64

92.

Širvintų r. sav.

82

27

55

93.

Švenčionių r. sav.

192

71

121

94.

Tauragės r. sav.

44

17

27

95.

Telšių r. sav.

109

39

70

96.

Trakų r. sav.

71

25

46

97.

Ukmergės r. sav.

130

42

88

98.

Utenos r. sav.

116

41

75

99.

Varėnos r. sav.

157

53

104

100.

Vilkaviškio r. sav.

17

4

13

101.

Vilniaus r. sav.

143

56

87

102.

Zarasų r. sav.

156

51

105

103.

Nepaskirstytas

150

31

119

104.

IŠ VISO

4098

1424

2674

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis