Patvirtinti kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021-2022 metų medžioklės sezoną limitai

Įsakymas   LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS   ĮSAKYMAS   DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2021–2022 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITŲ PATVIRTINIMO   2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. D1-462 Vilnius     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos …

Dėl Aplinkos apsaugos departamento tikrinimų

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2021-07-27 įsakymu Nr. AD1-285 “Dėl kontrolinių klausimynų” patvirtino klausimynus, kurie bus naudojami atliekant aplinkos apsaugos reikalavimų tikrinimus. Įsakymas nurodo, kad atliekant nuodugnius tikrinimus (tyrimus) gali būti tikrinami ir kiti, klausimyne ne nurodyti, klausimai. Pridedame susipažinimui įsakymą ir klausimynus medžioklės plotų ir laukinių gyvūnų laikymo tikrinimui. DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO …